Next video in

NJD@SJS: Smith scores goal against Kaapo Kahkonen

Brendan Smith scores goal against Kaapo Kahkonen to make it 5 - 1